Affiliate Program Top 2021

Dưới đây là những xu hướng tiếp thị liên kết năm 2021 tốt nhất và đã được chạy thành công, Toptradingnow đã chạy các dự án này và đem lại kết quả tốt. Các bạn có thể lựa chọn những chương trình liên kết tốt nhất năm 2021 để kiếm lợi nhuận cao.

Danh mục những dự án tiếp thị liên kết

Công ty

PrimeXBT / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Hoa hồng 20% Phí giao dịch + 4 bậc.

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

11,427

Thành lập

2018

Đăng ký

Đăng ký PrimeXBT

» Tặng kèm: 200$

Công ty

Sendinblue / Email

Hoa hồng được trả

5 € cho mỗi khách hàng tiềm năng / 100 € hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

4,599

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký Sendinblue

» Tặng kèm: 100 € hoa hồng

Công ty

GetResponse / Email

Hoa hồng được trả

$ 100 hoặc 33% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

120 Ngày

Alexa

1,596

Thành lập

1997

Đăng ký

Đăng ký GetResponse

» Tặng kèm: 100 $

Công ty

VPN.AC / VPN

Hoa hồng được trả

30% mỗi lần bán hàng và gia hạn

Xem chi tiết

Website

https://vpn.ac

Cookie

90 Ngày

Alexa

393,079

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký VPN.AC

» Tặng kèm: 30% mỗi làn bán

Công ty

Infatica / VPN

Hoa hồng được trả

10-30% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

312,378

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký Infatica

» Tặng kèm: 30% hoa hồng

Công ty

FastestVPN / VPN

Hoa hồng được trả

60-100% hoa hồng / 35% trọn đời/span>

Xem chi tiết

Cookie

Không xác dịnh

Alexa

75,958

Thành lập

2017

Đăng ký

Đăng ký FastestVPN

» Tặng kèm: 60 – 100% hoa hồng

Công ty

Atlas VPN / VPN

Hoa hồng được trả

50% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

87,972

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký Atlas VPN

» Tặng kèm: 50% hoa hồng định kỳ

Công ty

HighProxies / VPN

Hoa hồng được trả

20% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

152,430

Thành lập

2016

Đăng ký

Đăng ký HighProxies

» Tặng kèm: 20% hoa hồng

Công ty

PrivateVPN / VPN

Hoa hồng được trả

Hoa hồng lên đến 50%

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

54,338

Thành lập

2009

Đăng ký

Đăng ký PrivateVPN

» Tặng kèm: 50% hoa hồng

Công ty

PureVPN / VPN

Hoa hồng được trả

40% -100% tháng đầu tiên / 35% cuộc sống

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

13,866

Thành lập

2006

Đăng ký

Đăng ký PureVPN

» Tặng kèm: 40 – 100% tháng đầu tiên

Công ty

Ivacy / VPN

Hoa hồng được trả

40% -100% tháng đầu tiên / 35% cuộc sống

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

56,421

Thành lập

2007

Đăng ký

Đăng ký Ivacy

» Tặng kèm: 40 – 100% tháng đầu tiên

Công ty

Hola VPN / VPN

Hoa hồng được trả

40-80% hoa hồng / 30% trọn đời

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

8,502

Thành lập

2000

Đăng ký

Đăng ký Hola VPN

» Tặng kèm: 40 – 80% hoa hồng

Công ty

CyberGhost VPN / VPN

Hoa hồng được trả

Lên đến 100% trong ủy ban

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

15,772

Thành lập

2011

Đăng ký

Đăng ký CyberGhost VPN

» Tặng kèm: 100%

Công ty

Surfshark / VPN

Hoa hồng được trả

40% hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

9,862

Thành lập

2018

Đăng ký

Đăng ký Surfshark

» Tặng kèm: 40% hoa hồng

Công ty

NordVPN / VPN

Hoa hồng được trả

Lên đến $ 50 mỗi lần bán hàng + Phần còn lại

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

2,424

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký NordVPN

» Tặng kèm: 50$

Công ty

Sellfy / Sales

Hoa hồng được trả

25% hoa hồng trong 1 năm

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

5,930

Thành lập

2011

Đăng ký

Đăng ký Sellfy

» Tặng kèm: 25% hoa hồng

Công ty

Audew / Sales

Hoa hồng được trả

8-12% mỗi lần giảm giá

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

362,697

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký Audew

» Tặng kèm: 12% mỗi lần giảm giá

Công ty

Provide Support / Sales

Hoa hồng được trả

30% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

360 Ngày

Alexa

36,399

Thành lập

2003

Đăng ký

Đăng ký Provide Support

» Tặng kèm: 30̀% hoa hồng

Công ty

Easyship / Sales

Hoa hồng được trả

25-100% sau đó 2,5% trong 1 năm

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

7,122

Thành lập

2014

Đăng ký

Đăng ký Easyship

» Tặng kèm: 2,5% / 1 năm

Công ty

JivoChat / Sales

Hoa hồng được trả

30% hoa hồng định kỳ + 2 bậc

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

61,902

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký JivoChat

» Tặng kèm: 30% hoa hồng

Công ty

Collect.chat / Sales

Hoa hồng được trả

30% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

120 Ngày

Alexa

28,288

Thành lập

2017

Đăng ký

Đăng ký Collect.chat

» Tặng kèm: 30% hoa hồng

Công ty

LiveChat / Sales

Hoa hồng được trả

20% hoa hồng định kỳ + 2 bậc

Xem chi tiết

Cookie

120 Ngày

Alexa

4,627

Thành lập

2009

Đăng ký

Đăng ký LiveChat

» Tặng kèm: 20% hoa hồng

Công ty

Uber / Market Place

Hoa hồng được trả

$ 5 Người dùng / $ 30- $ 50

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

1,061

Thành lập

2009

Đăng ký

Đăng ký Uber

» Tặng kèm: 50$

Công ty

Postmates / Market Place

Hoa hồng được trả

Kiếm 10 đô la cho mỗi khách hàng

Xem chi tiết

Cookie

07 Ngày

Alexa

5,939

Thành lập

2011

Đăng ký

Đăng ký Postmates

» Tặng kèm: 10$

Công ty

Walgreens / Market Place

Hoa hồng được trả

Hoa hồng 4% – 8%

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

1,139

Thành lập

1901

Đăng ký

Đăng ký Walgreens

» Tặng kèm: 8% hoa hồng

Công ty

Instacart / Market Place

Hoa hồng được trả

$ 10 cho mỗi khách hàng

Xem chi tiết

Cookie

7 Ngày

Alexa

1,839

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký Instacart

» Tặng kèm: 10$

Công ty

Careerjet / Market Place

Hoa hồng được trả

Kiếm mỗi nhấp chuột + 2 Bậc

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

91,671

Thành lập

1999

Đăng ký

Đăng ký Careerjet

» Tặng kèm: 2 Bậc

Công ty

SaaS Manta / Market Place

Hoa hồng được trả

20% hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

60 Ngày

Alexa

53,033

Thành lập

2017

Đăng ký

Đăng ký SaaS Manta

» Tặng kèm: 20% hoa hồng

Công ty

Grab / Market Place

Hoa hồng được trả

$ 6- $ 10 tín dụng đi xe

Xem chi tiết

Cookie

60 Ngày

Alexa

13,402

Thành lập

2012

Đăng ký

Đăng ký Grab

» Tặng kèm: 10$

Công ty

Spocket / Market Place

Hoa hồng được trả

Kiếm tới $ 450 cho mỗi khách hàng

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

10,277

Thành lập

2017

Đăng ký

Đăng ký Spocket

» Tặng kèm: 450$

Công ty

DoorDash / Market Place

Hoa hồng được trả

$ 50,00 cho mỗi tài xế

Xem chi tiết

Cookie

14 Ngày

Alexa

701

Thành lập

2013

Đăng ký

Đăng ký DoorDash

» Tặng kèm: 50$

Công ty

Thumbtack / Market Place

Hoa hồng được trả

30% hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

7 Ngày

Alexa

3,683

Thành lập

2008

Đăng ký

Đăng ký Thumbtack

» Tặng kèm: 30% hoa hồng

Công ty

Envato / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

30% hoa hồng cho lần mua đầu tiên

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

891

Thành lập

2006

Đăng ký

Đăng ký Envato

» Tặng kèm: 30% hoa hồng

Công ty

Fiverr / Market Place

Hoa hồng được trả

Nhận tới $ 150 cho mỗi khách hàng mới

Xem chi tiết

Cookie

360 Ngày

Alexa

178

Thành lập

2010

Đăng ký

Đăng ký Fiverr

» Tặng kèm: 150$

Công ty

RedBubble / Market Place

Hoa hồng được trả

Hoa hồng lên đến 10%

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

500

Thành lập

2006

Đăng ký

Đăng ký RedBubble

» Tặng kèm: 10% hoa hồng

Công ty

italki / CMarket Place

Hoa hồng được trả

$ 15 cho mỗi sinh viên mới

Xem chi tiết

Cookie

45 Ngày

Alexa

5,127

Thành lập

2007

Đăng ký

Đăng ký italki

» Tặng kèm: 15$

Công ty

Amazon / Market Place

Hoa hồng được trả

1-10% mỗi lần giảm giá

Xem chi tiết

Cookie

01 Ngày

Alexa

10

Thành lập

1994

Đăng ký

Đăng ký Amazon

» Tặng kèm: 10% mỗi lần giảm giá

Công ty

CIT Bank / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

$ 25 cho mỗi đơn đăng ký đã hoàn thành

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

2,272,343

Thành lập

2000

Đăng ký

Đăng ký CIT Bank

» Tặng kèm: 25$

Công ty

FPM Global / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Lên đến 1.200 đô la cho mỗi nhà giao dịch

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

312,015

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký FPM Global

» Tặng kèm: 1200$ cho mỗi nhà giao dịch

Công ty

IronFX / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Hoa hồng CPA lên đến $ 1.500

Xem chi tiết

Cookie

60 Ngày

Alexa

115,961

Thành lập

2010

Đăng ký

Đăng ký IronFX

» Tặng kèm: Hoa hồng CPA lên đến $ 1.500

Công ty

Figure Home Equity / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

$ 0,50 cho mỗi lần nhấp

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

147,025

Thành lập

2018

Đăng ký

Đăng ký Figure Home Equity

» Tặng kèm: $ 0,50 cho mỗi lần nhấp

Công ty

CurrencyFair / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

$ 0,50 cho mỗi lần nhấp

Xem chi tiết

Cookie

3 Ngày

Alexa

148,376

Thành lập

2009

Đăng ký

Đăng ký CurrencyFair

» Tặng kèm: 20$ – 200$

Công ty

FreshBooks / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

$ 5 cho mỗi khách hàng tiềm năng / $ 55 hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

120 Ngày

Alexa

3,171

Thành lập

2003

Đăng ký

Đăng ký FreshBooks

» Tặng kèm: 5$

Công ty

TransferWise / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Mời 3 người bạn và kiếm £ 50

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

881

Thành lập

2011

Đăng ký

Đăng ký TransferWise

» Tặng kèm: £ 50

Công ty

Robinhood / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Kiếm $ 500 bằng cổ phiếu miễn phí

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

1,275

Thành lập

2013

Đăng ký

Đăng ký Robinhood

» Tặng kèm: $ 500 bằng cổ phiếu miễn phí

Công ty

Purse / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

25% tất cả các khoản phí khi bán lần đầu tiên

Xem chi tiết

Cookie

90 Ngày

Alexa

55,606

Thành lập

2014

Đăng ký

Đăng ký Purse

» Tặng kèm: 25% tất cả các khoản phí ban đầu

Công ty

BlockCard / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Bạn tặng 10$ – Bạn sẽ nhận được 10$

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

108,051

Thành lập

2017

Đăng ký

Đăng ký BlockCard

» Tặng kèm: 10$

Công ty

NOWPayments / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

0,2% cho mỗi giao dịch vĩnh viễn

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

450,797

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký NOWPayments

» Tặng kèm: 0,2% mỗi giao dịch

Công ty

Ledger Wallet / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

10% hoa hồng giới thiệu

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

128,296

Thành lập

2014

Đăng ký

Đăng ký Ledger Wallet

» Tặng kèm: 10% hoa hồng

Công ty

BaseFEX / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

35% phí giao dịch vĩnh viễn

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

967,800

Thành lập

2018

Đăng ký

Đăng ký BaseFEX

» Tặng kèm: 35 % phí giao dịch

Công ty

Changelly / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

Phí giao dịch lên đến 60%

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

14,818

Thành lập

2013

Đăng ký

Đăng ký Changelly

» Tặng kèm: 60% giao dịch

Công ty

Cryptohopper / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

10-15% hoa hồng định kỳ

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

34,332

Thành lập

2017

Đăng ký

Đăng ký Cryptohopper

» Tặng kèm: 15% hoa hồng định kỳ

Công ty

Trezor / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

12-15% hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

6,589

Thành lập

2013

Đăng ký

Đăng ký Trezor

» Tặng kèm: 15% hoa hồng

Công ty

CoinPayments / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

25% phí giao dịch trong 5 năm

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

11,443

Thành lập

2015

Đăng ký

Đăng ký CoinPayments

» Tặng kèm: 25% phí giao dịch

Công ty

fox.exchange / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

50% hoa hồng

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

113,183

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký Fox.exchange

» Tặng kèm: 50% hoa hồng

Công ty

BTCMEX / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

30-60% Phí giao dịch + 2 bậc

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

129,141

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký BTCMEX

» Tặng kèm: 60% phí giao dịch

Công ty

Delta Exchange / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

10-15% phí giao dịch vĩnh viễn

Xem chi tiết

Cookie

Không xác định

Alexa

90,299

Thành lập

2018

Đăng ký

Đăng ký Delta Exchange

» Tặng kèm: 15% phí giao dịch vĩnh viễn

Công ty

Bityard / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

40% Phí giao dịch + 2 bậc

Xem chi tiết

Cookie

30 Ngày

Alexa

65,975

Thành lập

2019

Đăng ký

Đăng ký Bityard

» Tặng kèm: 40% phí giao dịch

Công ty

AAX / Cryptocurrency

Hoa hồng được trả

20-40% hoa hồng + 2 bậc

Xem chi tiết

Website

https://aax.com

Cookie

Không xác định

Alexa

31,998

Thành lập

2018

Đăng ký

Đăng ký AAX

» Giảm giá: 40%

Binance / Cryptocurrency

Hoa hồng 20% – 40% giao dịch vĩnh viễn trên Binance. ⇒ Chi tiết

90 Ngày

973

2017

Đăng ký Binance

» Giảm giá: 15%

Bybit / Cryptocurrency

Hoa hồng 45% phí giao dịch trên sàn bybit. Nhận thưởng đến 2 bậc.

Không xác định

6,140

2019

Đăng ký Bybit

» Giảm giá: 10%