Dịch Vụ Thi Hành Án Dân Sự

Khi Thừa phát lại ra đời thì thi hành án dân sự không còn là công việc độc quyền của cơ quan thi hành án nữa. Mà quyền lực nhà nước đã được xã hội hóa thông qua cơ chế san sẻ từ Thi hành án sang thừa phát lại. Việc thi hành án hiện nay được xem như một loại dịch vụ hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
  • Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư Pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Thỏa thuận về dịch vụ thi hành án

  • Đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành án có quyền thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về dịch vụ thi hành án .
  • Thỏa thuận về các giai đoạn trong quá trình thi hành án, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tư vấn, phân tích để người phải thi hành án tự nguyện thi hành án.

+ Thực hiện các công việc có trong giai đoạn xác minh điều kiện thi hành án.

+ Chuyển giao hồ sơ sang cơ quan thi hành án dân sự khi phải cưỡng chế thi hành án.

+ Các thỏa thuận khác (nếu có).

Các bước tiến hành dịch vụ thi hành án dân sự

Bước 1: Thừa phát lại thay mặt người được thi hành án và căn cứ vào hợp đồng dịch vụ pháp lý thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện thi hành án.

Căn cứ vào quy định tại Điều 45, Luật thi hành án Dân sự 2008 sửa đổi bổ sung 2014:

“Điều 45. Thời hạn tự nguyện thi hành án

  1. Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.
  2. Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này.”

Bước 2: Khi việc thuyết phục không thành, thừa phát lại tiến hành xác minh các tài sản mà người phải thi hành có để đảm bảo việc thi hành án.

Bước 3: Khi xác minh xong xét thấy cần phải cưỡng chế thi hành án. Thừa phát lại tư vấn cho khách hàng chấm dứt hợp đồng dịch vụ thi hành án chuyển hồ sơ quan cơ quan thi hành án dân sự.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội về dịch vụ thi hành án dân sự. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các chuyên viên tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678