Một số quy định trong xác minh điều kiện thi hành án

Một số quy định về xác minh điều kiện thi hành án

Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở. Trong bài viết dưới đây, Thừa phát lại tại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng một số quy định trong xác minh điều kiện thi hành án.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
 • Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Một số quy định về xác minh điều kiện thi hành án

Trường hợp các cá nhân, tổ chức được quyền từ chối cung cấp thông tin

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền từ chối cung cấp thông tin trong các trường hợp sau đây:

+ Vụ việc không thuộc thẩm quyền xác minh của Thừa phát lại;

+ Đề nghị cung cấp thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải là người có nghĩa vụ thi hành án thuộc thẩm quyền xác minh của Thừa phát lại;

+ Hồ sơ đề nghị cung cấp không đủ các tài liệu quy định tại Điều 45 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP;

+ Các thông tin tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan.

 • Cơ quan; tổ chức, cá nhân từ chối cung cấp thông tin phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bảo mật thông tin 

 • Thông tin xác minh điều kiện thi hành án chỉ được sử dụng cho mục đích thi hành bản án; quyết định có hiệu lực pháp luật.
 • Thừa phát lại, Văn phòng Thừa phát lại; người yêu cầu và cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan có trách nhiệm bảo mật thông tin được cung cấp.
 • Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 Điều 47 Nghị định 08/2020/NĐ-CP thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án

 • Người được thi hành án; người có quyền lợi; nghĩa vụ liên quan có quyền sử dụng kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại để yêu cầu thi hành án hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án căn cứ kết quả xác minh để tổ chức thi hành án.
 • Trong trường hợp có căn cứ xác định kết quả xác minh không khách quan, chính xác thì cơ quan thi hành án dân sự, Văn phòng Thừa phát lại có quyền không sử dụng kết quả đó nhưng phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

Ủy quyền xác minh điều kiện thi hành án

 • Văn phòng Thừa phát lại có thể ủy quyền một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng dịch vụ xác minh điều kiện thi hành án cho Văn phòng Thừa phát lại khác thực hiện, nếu người yêu cầu đồng ý.
 • Việc ủy quyền giữa các Văn phòng Thừa phát lại phải được thể hiện bằng văn bản và có các nội dung sau đây: Thông tin của các Văn phòng Thừa phát lại; thông tin về người yêu cầu xác minh, nội dung xác minh theo hợp đồng dịch vụ đã ký kết; nội dung ủy quyền, các nội dung đã thực hiện (nếu có), nội dung tiếp tục xác minh, thù lao ủy quyền và các thỏa thuận khác (nếu có).
 • Việc ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại ủy quyền, Văn phòng Thừa phát lại nhận ủy quyền đặt trụ sở để thực hiện việc kiểm sát theo quy định của pháp luật.
 • Văn phòng Thừa phát lại nhận ủy quyền thực hiện việc xác minh theo quy định của Nghị định này và pháp luật thi hành án dân sự.

Phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

 • Công chức tư pháp – hộ tịch; địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; cán bộ; công chức cấp xã khác; cơ quan bảo hiểm xã hội; tổ chức tín dụng; cơ quan đăng ký đất đai; cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm; tổ chức hành nghề công chứng và các cá nhân; cơ quan, tổ chức khác đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản; tài khoản của người phải thi hành án phối hợp; hỗ trợ Thừa phát lại trong xác minh điều kiện thi hành án; phối hợp cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; chịu trách nhiệm về các nội dung thông tin đã cung cấp.
 • Trường hợp cơ quan; tổ chức; cá nhân cung cấp thông tin sai sự thật về điều kiện thi hành án; thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; thanh toán các chi phí phát sinh; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về một số quy định khác trong xác minh điều kiện thi hành án. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của Hồng Minh tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678