Chi phí thực hiện một số công việc của Thừa phát lại

Khi quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của văn phòng Thừa phát lại thì tùy thuộc vào từng công việc cụ thể mà khách hàng cần thanh toán một khoản chi phí phù hợp với văn phòng Thừa phát lại. Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại được pháp luật quy định rất rõ ràng. Nhằm cung cấp thêm một số kiến thức pháp lý liên quan đến vấn đề này, trong bài viết dưới đây, Thừa phát lại tại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng quy định của pháp luật hiện hành về chi phí thực hiện một số công việc của Thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
  • Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại

Chi phí thực hiện được ghi nhận trong hợp đồng giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu.

Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án

  • Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.
  • Văn phòng Thừa phát lại quy định và phải niêm yết công khai chi phí lập vi bằng; xác minh điều kiện thi hành án; trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu, nguyên tắc tính.
  • Trên cơ sở chi phí đã niêm yết, người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại có thể thỏa thuận thêm về chi phí thực hiện theo công việc hoặc theo giờ làm việc và các khoản chi phí thực tế phát sinh bao gồm: Chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin; chi phí cho người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác (nếu có).
  • Trong trường hợp Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án mà phải tiến hành xác minh thì chi phí xác minh do Thừa phát lại và người yêu cầu thỏa thuận theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc được tính vào chi phí thi hành án dân sự quy định tại Điều 65 của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

Chi phí thi hành án dân sự

  • Đối với việc tổ chức thi hành án; Văn phòng Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự. Những vụ việc phức tạp; Các bên có thể thỏa thuận về mức chi phí thực hiện công việc.
  • Thanh toán tiền thi hành án: 

+ Việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện theo quy định luật thi hành án dân sự.

+ Cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại phải phối hợp thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp người phải thi hành án phải thi hành nhiều nghĩa vụ đang do cơ quan thi hành án dân sự và Văn phòng Thừa phát lại cùng tổ chức thi hành.

Chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài

Chi phí tống đạt giấy tờ, hồ sơ; tài liệu có liên quan đến tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự; của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội chúng tôi về chi phí thực hiện một số công việc của Thừa phát lại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các chuyên viên tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678