Tống Đạt Văn Bản Của Viện Kiểm Sát

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì Thừa phát lại được phép thực hiện công việc tống đạt giấy tờ theo nội dung quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Thừa phát lại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng chức năng tống đạt các văn bản của Viện kiểm sát mà Thừa phát lại được phép tống đạt.

  • Căn cứ pháp lý

Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015;

Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư Pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại.

  • Khái niệm tống đạt

Theo từ điển Luật học do Nhà xuất bản tư pháp xuất bản năm 2006 thì tống đạt được hiểu là việc chuyển văn bản, giấy tờ đến tận tay người nhận. Theo nghĩa pháp lý, “tống đạt” là việc chuyển đến đương sự giấy tờ cần thiết của cơ quan tư pháp. Việc tống đạt được tiến hành theo thủ tục luật định, đảm bảo cho những người liên quan nhận được tài liệu đúng thời hạn. Đồng thời việc tống đạt văn bản tố tụng phải do những người có thẩm quyền thực hiện và được thực hiện bằng các phương thức sau : trực tiếp, qua bưu điện hoặc người thứ ba được uỷ quyền; niêm yết công khai hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo căn cứ tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì: “Tống đạt là việc thông báo, giao nhận giấy tờ, hồ sơ, tài liệu do Thừa phát lại thực hiện theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”.

  • Từ khái niện nêu trên có thể thấy, tống đạt của Thừa phát lại có những đặc điểm sau:

 Việc tống đạt được thực hiện trên cơ sở sự ủy quyền của Viện Kiểm Sát thông qua văn bản thỏa thuận là Hợp đồng;

 Văn bản được tống đạt chỉ là một số loại giấy tờ phổ biến của Viện kiểm sát như giấy mời, giấy triệu tập, bản án, quyết định… chứ không phải tất cả các loại giấy tờ của cơ quan này;

 Việc tống đạt chỉ được thực hiện trên một phạm vi và thời gian nhất định, đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về tố tụng.

  • Chức năng của tống đạt

Thừa phát lại có thẩm quyền thực hiện việc tống đạt văn bản khi được Viện Kiểm sát ký hợp đồng.Các văn bản tống đạt thông thường bao gồm: Giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo.

Thực hiện công việc tống đạt Công việc tống đạt của Thừa phát lại được thực hiện theo những trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định, cụ thể: Pháp luật tố tụng dân sự, pháp luật tố tụng hình sự, pháp luật tố tụng hành chính… Pháp luật quy định cơ quan công an, ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ Thừa phát lại trong việc tống đạt văn bản.

Việc tống đạt hiện nay được thực hiện theo quy định của Luật Tố tụng dân sự 2015. Pháp luật hiện hành về công tác tống đạt tương đối phức tạp, đòi hỏi nhiều thủ tục ký tên, đóng dấu. 

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại Hà Nội chúng tôi về tống đạt văn bản của Viện Kiểm sát. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các chuyên viên tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678