Chi phí tống đạt văn bản của Thừa phát lại

Tòa án nhân dân; Cục Thi hành án dân sự; Viện Kiểm sát phối hợp với Sở Tư pháp; Sở Tài chính cấp tỉnh với các Văn phòng Thừa phát lại để thống nhất; quyết định cụ thể mức chi phí tống đạt áp dụng đối với từng quận; huyện trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế ở địa phương mình. Đồng thời, gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản thực hiện chi trả chi phí tống đạt. Trong bài viết dưới đây, Thừa phát lại tại Hà Nội xin gửi tới các quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến Chi phí tống đạt văn bản của Thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;

  • Thông tư số 05/2020/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Mức chi phí tống đạt

Trường hợp sử dụng ngân sách Nhà nước để chi trả

Chi phí tống đạt của thừa phát lại được quy định tại Điều 61; Điều 62 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Theo đó, chi phí tống đạt phải được ghi nhận trong hợp đồng giữa Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu. Theo đó chi phí tống đạt giấy tờ; hồ sơ; tài liệu của Tòa án; Viện kiểm sát nhân dân; cơ quan thi hành án dân sự do Tòa án; viện kiểm sát nhân dân; cơ quan thi hành án dân sự; thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại trong hợp đồng trên cơ sở khung mức chi phí sau đây:

  • Tối thiểu là 65.000 đồng/việc và tối đa là 130.000 đồng/việc, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

  • Trường hợp tống đạt giấy tờ, hồ sơ, tài liệu ngoài địa bàn cấp tỉnh hoặc ở vùng đảo, quần đảo ngoài địa bàn cấp huyện nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở thì Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự thỏa thuận với Văn phòng Thừa phát lại về chi phí tống đạt, bao gồm: Chi phí phát sinh thực tế nhưng không vượt quá chế độ công tác phí theo quy định của pháp luật áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tiền công theo ngày làm việc của người thực hiện việc tống đạt nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc tại cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chi phí tống đạt quy định tại khoản này bao gồm cả việc thực hiện niêm yết công khai; trong trường hợp không thể tống đạt trực tiếp; theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật thi hành án dân sự phải niêm yết công khai.

Việc thanh toán chi phí tống đạt được thực hiện hàng tháng. Văn phòng Thừa phát lại có trách nhiệm lập và giao hóa đơn dịch vụ cho Tòa án; Viện kiểm sát nhân dân; cơ quan thi hành án dân sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hóa đơn; chứng từ hợp lệ; các cơ quan trên có trách nhiệm hoàn tất thủ tục; hồ sơ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản gửi Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản để kiểm soát thanh toán chi phí tống đạt cho Văn phòng Thừa phát lại.

 Trường hợp chi phí tống đạt do đương sự chi trả

  • Trường hợp tống đạt các văn bản của Cơ quan thi hành án dân sự; Người phải thi hành án chịu mọi chi phí tống đạt; trừ trường hợp người được thi hành án chịu hay ngân sách nhà nước chi trả.

Ngoài ra, người được thi hành án phải chịu chi phí tống đạt; trong các trường hợp tự mình yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án; định giá lại tài sản; việc xây ngăn, phá dỡ theo bản án; quyết định đã tuyên mà theo đó người được thi hành án phải chịu chi phí.

  • Trường hợp tống đạt văn bản của Tòa án: Chi phí tống đạt trong trường hợp Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo yêu cầu của đương sự trong các vụ án dân sự, thương mại, hành chính.

Đối với việc tống đạt mà theo quy định của pháp luật đương sự phải chịu chi phí thì Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự thu và chuyển số tiền đó cho Văn phòng Thừa phát lại. Đối với việc tống đạt mà theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước chịu thi Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự chuyển cho Văn phòng Thừa phát lại.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội chúng tôi về chi phí tống đạt văn bản của Thừa phát lại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678