Chức năng xác minh điều kiện thi hành án

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật Thi hành án dân sự; người được thi hành án có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh; cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Với việc xác minh điều kiện thi hành án của thừa phát lại đã giúp người dân có thêm công cụ hỗ trợ tích cực; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình trong quá trình tổ chức thi hành án. Trong bài viết dưới đây; Thừa phát lại tại Hà Nội sẽ giúp các quý khách hàng tìm hiểu Chức năng xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015;
 • Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
 • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
 • Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Chức năng xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại

 Tại sao phải xác minh điều kiện thi hành án

Nếu không xác minh điều kiện thi hành án; tức là không chứng minh được người phải thi hành án có tài sản để thi hành án; Chi cục thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại sẽ trả đơn yêu cầu thi hành án. Tài sản sẽ không được thu hồi; quyền lợi của người được thi hành án sẽ không được đảm bảo.

 Giá trị của kết quả xác minh điều kiện thi hành án

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của văn phòng Thừa phát lại là căn cứ để Chi Cục Thi hành án dân sự; văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án.

 Phạm vi, thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại

Theo quy định của Điều 43 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì phạm vi, thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại bao gồm:

 • Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.
 • Khi thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

 Quy trình xác minh điều kiện thi hành án

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án

 • Khách hàng có nhu cầu xác minh điều kiện thi hành án sẽ làm việc với thư ký nghiệp vụ. Thư ký nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến xác minh điều kiện thi hành án.
 • Tại đây, khách hàng cung cấp bản án; quyết định của Tòa án; điền nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án vào Phiếu yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án (theo mẫu). Thư ký nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án; thẩm quyền xác minh điều kiện thi hành án của Văn phòng và trình Thừa phát lại quyết định.
 • Thư ký nghiệp vụ đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc xác minh điều kiện thi hành án.

Bước 2. Ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án

 • Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án. Trong đó, xác định rõ và cụ thể yêu cầu xác minh  của đương sự; thời gian thực hiện việc xác minh; quyền, nghĩa vụ của các bên; hình thức xác minh và mức phí xác minh tương ứng, các trường hợp thanh lý hợp đồng.
 • Hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thư ký nghiệp vụ ghi vào sổ theo dõi hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án.

Bước 3. Tiến hành xác minh điều kiện thi hành án

Sau khi ký hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án; căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết; thừa phát lại hoặc thư ký thừa phát lại tiến hành xác minh điều kiện thi hành án.

Bước 4. Thanh lý hợp đồng xác minh điều kiện thi hành án

Sau khi có kết quả xác minh điều kiện thi hành án; Thừa phát lại phải tiến hành thanh lý hợp đồng xác minh; cung cấp kết quả xác minh cho khách hàng sau khi hoàn tất các chi phí.

Bước 5. Chi phí cho việc xác minh điều kiện thi hành án

 • Chi phí xác minh điều kiện thi hành án do khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại  Hoa Phượng thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.
 • Văn phòng Thừa phát lại và khách hàng thỏa thuận về chi phí phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội chúng tôi về chức năng xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được của chúng tôi tư vấn, giải đáp và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678