Quyết định thi hành án trong pháp luật Thừa phát lại

Thủ tục để văn phòng Thừa phát lại đề nghị cơ quan có thẩm quyền được thực hiện như thế nào? Và nội dung công việc thi hành án của Thừa phát lại bao gồm những gì? Để trả lời những câu hỏi trên đây, Thừa phát lại tại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng quyết định thi hành án trong pháp luật thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
  • Thông tư số 05/2020/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP 

Thẩm quyền và nội dung quyết định thi hành án

  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại có văn bản đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự hoặc Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở ra quyết định thi hành án theo thẩm quyền. 
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại; Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải xem xét; ra quyết định thi hành án; trường hợp không ra thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.
  • Quyết định thi hành án có các nội dung sau đây:

+ Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định;

+ Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành quyết định;

+ Tên, địa chỉ người được thi hành án;

+ Tên, địa chỉ người phải thi hành án;

+ Tên, địa chỉ Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án;

+ Nội dung công việc Thừa phát lại phải thực hiện để tổ chức thi hành án;

+ Thời hạn để người phải thi hành án tự nguyện thi hành.

Nội dung công việc Thừa phát lại phải thực hiện để tổ chức thi hành án theo quyết định thi hành án

  • Xác minh điều kiện thi hành án;
  • Tổ chức thi hành án;
  • Thỏa thuận về việc thi hành án;
  • Thanh toán tiền thi hành án.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội chúng tôi về quyết định thi hành án trong pháp luật thừa phát lại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các chuyên viên tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678