Thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại

Trong quá trình tập sự hành nghề, tập sự hành nghề thừa phát lại có thể thay đổi nơi tập sự.

Việc thay đổi nơi tập sự hành nghề phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong bài viết này, Thừa phát lại tại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng. Thay đổi nơi tập sự hành nghề thừa phát lại theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Căn cứ pháp lý

  • NĐ số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
  • TT số 05/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư Pháp. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Các trường hợp thay đổi nơi tập sự

Việc thay đổi nơi tập sự được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1:

  • Văn phòng Thừa phát lại nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động. Theo quy định tại các Điều 29 và 30 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Hoặc không còn đủ điều kiện nhận tập sự theo quy định. 

Trường hợp 2:

  • Thay đổi Thừa phát lại hướng dẫn tập sự theo quy định tại Điều 10 của Thông tư 05/2020/TT-BTP:

+ TPL hướng dẫn không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này;

+ TPL đang hướng dẫn bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề Thừa phát lại;

+ TPL hướng dẫn tập sự bị tạm đình chỉ hành nghề Thừa phát lại. Có quyết định miễn nhiệm Thừa phát lại hoặc thu hồi Thẻ Thừa phát lại;

+ Thừa phát lại hướng dẫn tập sự chết. Vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự.

  • Người tập sự thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Và có nguyện vọng thay đổi nơi tập sự.

Thay đổi nơi tập sự

Thay đổi trong cùng tỉnh, thành phố

  • Thay đổi nơi tập sự trong cùng một tỉnh, thành phố thì người tập sự. Gửi Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự. 
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị. Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người tập sự, văn phòng nhận và chuyển tập sự. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do;

Thay đổi ra phạm vi tỉnh, thành phố khác

  • Trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tỉnh, thành phố khác. Người tập sự gửi Giấy đề nghị thay đổi nơi tập sự theo mẫu đến Sở Tư pháp nơi đã đăng ký tập sự. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị. Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.
  • Trường hợp thay đổi nơi tập sự sang tỉnh, thành phố khác. Người tập sự thực hiện việc đăng ký tập sự theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP. Hồ sơ đăng ký tập sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP.

Tính thời gian tập sự tại nhiều văn phòng

  • Người tập sự thay đổi nơi tập sự thì thời gian tập sự được tính bằng tổng thời gian tập sự của người đó tại các Văn phòng Thừa phát lại. Thời gian tập sự tại mỗi Văn phòng Thừa phát lại phải từ 02 tháng trở lên, có xác nhận của Văn phòng Thừa phát lại.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các chuyên viên tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678