Quy trình thi hành án tại Văn phòng Thừa phát lại

Thi hành án dân sự theo yêu cầu cầu đương sự thuộc thẩm quyền của Thừa phát lại. Chức năng tổ chức thi hành án được xem như định hướng của ngành thi hành án hiện nay. Trong bài viết dưới đây, Thừa phát lại tại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng Quy trình thi hành án tại văn phòng thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật tố tụng Dân sự 2015;
 • Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014;
 • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
 • Thông tư số 05/2020/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP

Văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án tương tự như Chi cục thi hành án. Tạo điều kiện cho người dân được lựa chọn dịch vụ thi hành án tốt nhất đảm bảo quyền lợi.

Thẩm quyền thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại

 • Thừa phát lại được quyền tổ chức thi hành án đối với các bản án, quyết định sau đây:

+ Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện. Bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

+ Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện. Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định sơ thẩm, chưa có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở;

+ Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi Văn phòng Thừa phát lại đặt trụ sở.

 • Thừa phát lại không tổ chức thi hành phần bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Thi hành án dân sự.

Để được thi hành án, khách hàng cần làm gì?

Để yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại tổ chức thi hành án. Khách hàng cần mang theo giấy tờ tùy thân và bản án của Tòa án đến Văn phòng Thừa phát lại. Văn phòng thừa phát lại hướng dẫn khách hàng biện pháp tốt nhất để bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Quy trình thi hành án tại Văn phòng Thừa phát lại thực hiện

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu Thi hành án tại Văn phòng Thừa phát lại

 • Khách hàng có nhu cầu thi hành án sẽ làm việc với thư ký nghiệp vụ. Thư ký nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến thi hành án.
 • Tại đây, khách hàng cung cấp bản án, quyết định của Tòa án. Điền nội dung yêu cầu thi hành án vào Phiếu yêu cầu thi hành án (theo mẫu). Thư ký nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu thi hành án, thẩm quyền thi hành án của Văn phòng và trình Thừa phát lại quyết định.
 • Thư ký nghiệp vụ đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc thi hành án. Trong đó, xác định rõ việc yêu cầu Văn phòng xác minh điều kiện thi hành án của khách hàng.

Bước 2. Ký hợp đồng thi hành án tại Văn phòng Thừa phát lại

 • Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại tiến hành ký hợp đồng thi hành án. Trong đó, xác định rõ: ngày, tháng, năm yêu cầu thi hành án; các khoản yêu cầu thi hành theo bản án, quyết định; chi phí, phương thức thanh toán mức chi phí theo từng giai đoạn thi hành án gồm xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện thi hành án, các trường hợp thanh lý hợp đồng.
 • Hợp đồng thi hành án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thư ký nghiệp vụ ghi vào sổ theo dõi hợp đồng thi hành án.

Bước 3. Mời đương sự đến thỏa thuận về việc thi hành án

Thừa phát lại thụ lý vụ việc có trách nhiệm mời các bên liên quan đến việc thi hành án đến trụ sở Văn phòng để thỏa thuận về việc thi hành án. Nếu các bên thỏa thuận được với nhau toàn bộ hoặc từng phần về việc thi hành án thì tiến hành lập biên bản về thỏa thuận đó.

Bước 4. Xác minh điều kiện thi hành án của đương sự

 • Trường hợp khách hàng yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án của đương sự. Thừa phát lại tiến hành xác minh điều kiện thi hành án theo Quy định.
 • Nếu khách hàng không yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án. Thừa phát lại yêu cầu Khách hàng cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án.

Bước 5. Thanh lý hợp đồng thi hành án tại Văn phòng Thừa phát lại

 • Tiền, tài sản thu được từ thi hành án được chuyển cho khách hàng sau khi khấu trừ chi phí theo hợp đồng thi hành án.
 • Sau khi hoàn tất thủ tục thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại tiến hành thanh lý hợp đồng thi hành án với khách hàng.

Chi phí thi hành án: Văn phòng Thừa phát lại được thu theo mức phí thi hành án dân sự. Những vụ việc phức tạp, Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu thi hành án có thể thỏa thuận về mức chi phí thực hiện công việc.

Trên đây nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội về. Quy trình thi hành án tại văn phòng thừa phát lại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, giải đáp và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678