Thừa phát lại là gì?

Thừa phát lại một khái niệm tương đối mới, nó mới chỉ được xuất hiện trong vài năm gần đây. Nhằm cung cấp thêm các thông tin, kiến thức pháp lý liên quan đến nội dung này, Thừa phát lại tại Hà Nội xin tư vấn đến các quý khách hàng nội dung về Thừa phát lại là gì? Thông tin cơ bản của Thừa phát lại.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định số 08/2020/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại;
 • Thông tư số 05/2020/TT-BTP  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 08/2020/NĐ-CP 
thừa phát lại là gì

Thừa phát lại là gì?

Khái niệm Thừa phát lại được ghi nhận tại khoản 1, điều 2 nghị định 08/2020 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại như sau: “ Thừa phát lại là người có đủ tiêu chuẩn được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện tống đạt, lập vi bằng, xác minh điều kiện thi hành án dân sự, tổ chức thi hành án dân sự theo quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan”.

Theo quy định trên, nhà làm luật đã đưa ra định nghĩa dựa trên tiêu chuẩn lựa chọn và các công việc của Thừa phát lại có quyền thực hiện. Thừa phát lại là một chức danh chưa quá quen thuộc đối với người dân như công chứng viên, mặc dù phạm vi thẩm quyền của họ rất rộng và nhiều người cũng đã biết đến lập vi bằng – một trong các công việc của Thừa phát lại. Thực ra, ý nghĩa gốc được dùng để chỉ một người do Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm để thực hiện một số chức năng giống với thẩm quyền của nhân viên nhà nước nhưng lại không phải cán bộ, công chức nhà nước.

Như vậy, thừa phát lại là một chức danh bổ trợ tư pháp, giống tên gọi của một số chức danh tư pháp khác như: thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên… Một mặt thừa phát lại không phải là công chức, không phải người đại diện cho nhà nước, nhưng mặt khác, thừa phát lại được nhà nước tuyển chọn theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt và bổ nhiệm để làm một số công việc thuộc thẩm quyền của Nhà nước.

Thông tin cơ bản của Thừa phát lại

Thừa phát sẽ thực hiện các công việc cụ thể như sau: 

 • Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.
 •  Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.
 • Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự.
 • Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.
 • Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Để trở thành thừa phát lại cần có các yếu tố sau

 • Là công dân Việt Nam không quá 65 tuổi; thường trú tại Việt Nam; chấp hành tốt Hiến pháp và pháp luật; có phẩm chất đạo đức tốt.
 •  Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.
 • Có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên tại các cơ quan; tổ chức sau khi đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học chuyên ngành luật.
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo, được công nhận tương đương đào tạo hoặc hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề Thừa phát lại quy định tại Điều 7 của Nghị định này.
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Thừa phát lại.

Quy trình làm việc của thừa phát lại:

 • Tống đạt văn bản án

+ Trưởng văn phòng Thừa phát lại có thể giao thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại thực hiện việc tống đạt; trừ trường hợp các bên có thỏa thuận việc tống đạt phải do chính Thừa phát lại thực hiện.

+ Văn phòng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm trước Tòa án; Cơ quan thi hành án dân sự; Viện kiểm sát về việc tống đạt thiếu chính xác; không đúng thủ tục; đúng thời hạn của mình; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thưởng theo quy định.

+ Thủ tục thực hiện việc thông báo về thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Thủ tục thực hiện việc tống đạt văn bản của Tòa án thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng.

 • Lập vi bằng 

+ Vi bằng có giá trị chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án; là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

+ Việc lập vi bằng phải do chính Thừa phát lại thực hiện. Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại có thể giúp Thừa phát lại thực hiện việc lập vi bằng; nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện.

+ Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện; hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến; việc ghi nhận phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

 • Xác minh điều kiện thi hành án dân sự

+ Người được thi hành án có quyền dùng kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại để yêu cầu thi hành án. Cơ quan thi hành án dân sự; văn phòng Thừa phát lại có thẩm quyền thi hành án vụ việc căn cứ kết quả xác minh để tổ chức thi hành án.

+ Trong trường hợp cần thiết, Thừa phát lại có quyền mời cơ quan chuyên môn hoặc chuyên gia để làm rõ các nội dung cần xác minh. Các quy định khác về thủ tục xác minh điều kiện thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án.

+ Người được thi hành án; người phải thi hành án; người có quyền; lợi ích liên quan đến việc thi hành án thỏa thuận với Trưởng văn phòng Thừa phát lại về việc xác minh điều kiện thi hành án

+ Trong trường hợp có căn cứ xác định kết quả xác minh không khách quan; chính xác thì Cơ quan thi hành án dân sự; văn phòng Thừa phát lại khác có quyền không sử dụng kết quả đó nhưng phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

+ Văn bản thỏa thuận phải có các nội dung chủ yếu sau: Nội dung cần xác minh; trong đó nêu cụ thể yêu cầu xác minh về điều kiện tài sản hay các điều kiện khác của đương sự; Thời gian thực hiện việc xác minh; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Chi phí xác minh…

 • Trực tiếp thi hành bản án theo yêu cầu của đương sự:

Thừa phát lại có thể tổ chức thi hành các vụ việc ngoài địa bàn quận; huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại nếu đương sự có tài sản; cư trú hay có các điều kiện khác ngoài địa bàn quận, huyện nơi đặt văn phòng Thừa phát lại. Đương sự có quyền yêu cầu văn phòng Thừa phát lại xác minh điều kiện thi hành án dân sự trong trường hợp vụ việc đó đang do Cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp tổ chức thi hành. Thời hiệu yêu cầu thi hành án theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Thừa phát lại tại Hà Nội chúng tôi về Thừa phát lại là gì? Thông tin cơ bản của Thừa phát lại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp nào khác liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 08.3679.3678 hoặc vibanghanoi@gmail.com để được các luật sư của Hồng Minh tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0836 793 678